Idealne dostosowanie do potrzeb

Splash

Smart wspiera procesy identyfikacji procesów i wszystkie działania organizacji w zakresie zarządzania procesami

Od samego początku użytkowania Smart umożliwia dynamiczną konfigurację i dostosowanie do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa

Smart został zaprojektowany i wykonany w oparciu o międzynarodowe modele w zakresie zarządzania procesami oraz normy i dobre praktyki odwołujące się do zarządzania procesami biznesowymi. Należą do nich między innymi:

ISO 9001 - System Zarządzania Jakością
BPMN - Zarządzanie procesami biznesowymi
ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
ISO 22301 - System Zarządzania Ciągłością Działania (BCM)
EOD - Elektroniczny Obieg Dokumentów
SPZK - System Zarządzania Przeciwdziałaniom Korupcyjnym

 

Branże